.با تشکر از عزیزانی که در این مدت همراه ما بودند
.فعالیت سایت شارژ۹۸ برای همیشه به اتمام رسید